fbpx

Blog

Nové Leto

Leto a prichádzajúce prázdninové dni nás vedia rok čo rok z duchovného hľadiska „odrovnať“ a my potom september čo september robíme rozhodnutia opäť začať pracovať na našom vzťahu s Bohom a fungovať v spoločenstve. Poznáte...

Čítajte ďalej

Duch Svätý v mojom živote

“Keby som Ťa nemiloval, nepriviedol by som Ťa sem.”

Čítajte ďalej

Ako udržať oheň v manželstve ?

,,Jedno obdobie v našom manželstve sme si s mojím manželom Martinom uvedomili, že sme iba ako nejakí spolubývajúci. Keď sme sa spolu začali o tom rozprávať, zistili sme, že...

Čítajte ďalej

Veľkonočné ráno

,,Rána mám rada. Prinášajú so sebou nový list nepopísaného papiera. Nový začiatok, šancu začať znova, šancu byť lepší… No Veľkonočné ráno je ešte špeciálnejšie."

Čítajte ďalej

Pôst – sebazapieranie alebo prehĺbenie vzťahu s Pánom

,,Práve vďaka pôstu si každý rok nanovo uvedomujem, ako ku mne Boh aj skrze maličkosti prehovára a učí ma, mení môj pohľad na ľudí, situácie a okolnosti a prinavracia...

Čítajte ďalej

Čistota nie je len o tom, čo všetko nemôžete

Mária s Petisom zdieľajú svoje skúsenosti zo vzťahu, v ktorom sa rozhodli pre čistotu.

Čítajte ďalej