fbpx

Sám ako kôl v plote

A tak vás chcem moji drahí povzbudiť, že nech prežívate akúkoľvek samotu, neostaňte v nej sami.

Priznám sa, že úplne nerozumiem tejto fráze. Mám pocit, že ak by stál kôl sám, tak nie je z neho plot. Neviem, možno som len nepochopila autora tohto výroku. Myslím si, že každý z nás tento pocit samoty zažil. Ten pocit, že bol ako kôl. Obklopený ľuďmi, sediac pri nich či stojac, alebo prechádzajúc a aj tak v srdci prežíval samotu. Niekedy je to “len” spôsobené ťarchou dní a potrebujeme ju zložiť Ježišovi k nohám, aby si to vzal a pomohol nám to niesť. Inokedy to môže byť spôsobené zranením, ktoré sme prežili a nemáme chuť ani túžbu sa otvárať. Alebo to môže byť našou povahou, že hoci sme medzi ľuďmi, sme spokojní vo svojej zóničke a je nám tam dobre.
Tak či onak, samote sa vo svojom živote nevyhneme.


Niekedy je samota prospešná. Pomôže nám trochu si učesať myšlienky, upratať si v sebe. Učí nás
počúvať Boha a zároveň Mu dáva priestor, aby nám ukazoval svoju lásku. No niekedy sa môže
stať samota v našich životoch aj deštruktívnou
. A to vtedy, keď sa ponoríme do tmy. Proste
zatiahneme žalúzie a svetlo nevpustíme. To nie je veru dobre. Sám Boh povedal pri stvorení sveta,
že nie je dobre človeku žiť samotnému. A tak je to aj s našou samotou. Nie je dobre, keď sa jej
sami oddáme a zabudneme vpustiť svetlo.

Foto: Nikoleta Mackovjak photograpfy

Dobrou správou v tom celom je, že Svetlo prišlo na svet. Ježiš chce prežiariť našu tmu, chce vstúpiť do našej samoty. Nie je to skvelé? Niekedy je ťažké Ho vidieť, keď sme smutní či zranení. Ale je skvelé, že Ježiš žije v každom z nás. Môže nás cez priateľa objať, povzbudiť, potešiť. Dokonca s nami plakať. Chce s nami aj sedieť v našej tmavej izbe, ale ešte viac chce s nami vyjsť na svetlo. Na svetlo, ktoré uzdravuje. Svetlo, ktoré potešuje. Svetlo, ktoré premieňa naše srdce.


A tak vás chcem moji drahí povzbudiť, že nech prežívate akúkoľvek samotu, neostaňte v nej sami. Ježiš dokáže aj tú najhlbšiu samotu premeniť. Niekedy to chce čas, niekedy urobí zázrak hneď. On vie, ako je to pre nás najlepšie. Veď si nás zamiloval ešte pred stvorením sveta. A tak Mu dovoľme, aby tam, kde sa nachádzame, prišlo svetlo do našich životov a prežiarilo tmu/samotu, ktorá nás pohlcuje. Vstúpme do nových dní, ktoré sú zaliate slnkom Kristovho zmŕtvychvstania, nádeje a očakávania. Očakávania Tešiteľa.

Autor: Blažka Filová