fbpx

Pôst – sebazapieranie alebo prehĺbenie vzťahu s Pánom

Aj tento rok som sa opäť zapojila do ženskej pôstnej výzvy, ktorú už 4. rok pripravuje spoločenstvo Efata. Mojou hlavnou motiváciou, zapojiť sa už po štvrtýkrát, bolo opätovné prehĺbenie vzťahu s Bohom.


Ako mama dvoch synov na rodičovskej dovolenke vnímam veľkú potrebu stíšiť sa a počúvať Boží hlas. Veľakrát tieto momenty “prevalcujú” práve starostlivosť o deti, domácnosť či každodenné napĺňanie nevyhnutných potrieb. A už akosi málo času nazvyš zostáva na Boha, na duchovné čerpanie. To najpodstatnejšie!

zdroj: osobný archív
,,Práve vďaka pôstu si každý rok nanovo uvedomujem, ako ku mne Boh aj skrze maličkosti prehovára a učí ma, mení môj pohľad na ľudí, situácie a okolnosti a prinavracia ma k svojmu srdcu."

Celým pôstom ma sprevádza tento citát zo Svätého Písma:
,,A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. “ (Mt 6, 16-21)

Popri duchovnej oblasti je ženská pôstna výzva zameraná aj na telesnú oblasť a ostatné. Telesná oblasť pozostáva z pravidelného pohybu (aspoň 30 min. pohybovej aktivity 3x do týždňa) v akejkoľvek forme a zdravého stravovania. Práve vďaka týmto aspektom udržujem v kondícii nielen moju myseľ, ale aj telo. Domnievala som sa, že pri deťoch mám pohybu až až a žiadny ďalší pohyb v podobe cvičenia nepotrebujem. Opak je pravdou. Zistila som, ako mi pohyb veľmi chýba a najmä nejaká pravidelná športová aktivita. Snažím sa 2x do týždňa cvičiť 20 minút na eliptickom trenažéri a raz týždenne chodievame s priateľkami na ranné prechádzky. Svieže telo prispieva k sviežej mysli. Ostatné, nezaradené medzi predchádzajúce dve oblasti, sa zameriava na obmedzenie internetu, pozerania filmov a TV, každodenný prejav lásky, zaznamenávanie si vďačností a naplánovanie si nasledujúceho dňa. Možno na prvý pohľad zanedbateľné a pritom tak dôležité.

 ,,Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. “ (Mt 6, 16-21)


Prostredníctvom tohto blogu túžim svedčiť, že aj v skrytosti môžem prežívať Božiu prítomnosť, jeho každodennú starostlivosť a láskavosť. Aj vďaka pôstu neustále túžim meniť postoj môjho srdca, zanechať starého človeka a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka na Boží obraz (Ef 4, 22-24).

Janka Smataníková
Spoločenstvo Efata