fbpx

Máš už svoje miesto?

Boh pri počatí každého jedného z nás vložil do nás jedinečnosť a originalitu. Stvoril nás na svoj obraz. Sme rozdielni a aj tak máme jednu vec spoločnú. Všetci sme stvorení na obraz nášho Otca. Je to neskutočne hlboká krása a pravda o nás samých.

Boh túži, aby sme svoju jedinečnosť žili tam, kde sa nachádzame v najväčšej plnosti ako dokážeme. Byť autentický – originálny sa
podľa mňa z časti aj musíme naučiť. Veď každý máme svoje dary a talenty, no zároveň naša hriešna prirodzenosť nás ťahá opačným smerom. A tak je dobré naučiť sa žiť svoju autentickosť, a zároveň aj vedieť kým sme.

Sám Ježiš trávil hodiny s Otcom osamote. Túžil s Ním žiť blízkosť a intimitu.

My všetci potrebujeme prežívať čas s naším Bohom. Lebo kto iný, ak nie On nám môže ukázať hĺbku toho, kým sme. Len pri Ňom je bezpečné miesto, na ktorom môžeme spoznávať samých seba. Miesto, kde sa naša autentickosť a jedinečnosť môžu slobodne rozvíjať. Každý predsa potrebujeme bezpečný prístav, či miesto, kde môžeme byť sami sebou. Jedným takým miestom je čas pri Bohu.

Ale samozrejme, keďže žijeme v tomto svete a každý sme súčasťou rodiny, či úzkeho kruhu ľudí, potrebujeme zažívať bezpečie aj tam. Veď kde inde ako doma môžeme byť sami sebou. Nielen radostní, spokojní a v čase, keď sa nám darí, ale aj smutní,ubolení, keď máme pocit, že všetko čo urobíme nedopadne najlepšie.

No nie vždy máme to bezpečné miesto práve doma. Niekto ho môže nachádzať v spoločenstve, či v malej skupinke ľudí, ktorí sú mu blízki. Nech už to je kdekoľvek je veľmi dôležité mať takéto miesto. Priestor, kde môžeme byť sami sebou so svojimi slabosťami, ale aj vtedy keď sa cítime dobre a sme šťastní. Odkrývať hĺbku svojho srdca je krásne lebo ukazujeme niečo špeciálne, čo do nás vložil dobrý Boh.


Máme aj my vo svojom živote bezpečné miesto, kde nemusíme nosiť masku? Miesto, kde môžeme byť slobodní? Máme vo svojom živote aspoň jedného človeka, pri ktorom môžeme slobodne odložiť masku a byť “nahý”? Kde je to miesto pre vás? Kde zažívate svoju autentickosť? Máte svoje miesto, kde zakúšate pravdu o sebe, to kým ste? Pokiaľ áno je to super a žite ďalej svoju autentickosť a hĺbku. Ale pokiaľ takéto miesto nemáte, modlite sa a hľadajte. Nájdite svoj bezpečný prístav. Neste svoju originalitu všade kam pôjdete a žite ju naplno, nech všetci vidia, akého skvelého Otca máme

Viac o autentickosti si vypočujte v našej 18 epizóde Spolcastu

Autor: Blažka Filová